لینک sponsored
لینک های sponsored و UGC توسط گوگل معرفی شدند
Deal
لینک های sponsored و UGC : حتما همه ی شما با لینک های Follow و No Follow آشنایی دارید ولی در ابتدا به توضیح مختصر این دو لینک میپردازیم. و در ادامه به سراغ انواع جدید لینک هایی که گوگل معرفی کرده با ...