دامنه سایت
راهنمای مبتدی : دامنه چیست و دامنه ها چگونه کار می کنند؟
Deal
ما اغلب از مبتدیان سؤال می کنیم : دامنه چیست و دامنه ها چگونه کار می کنند؟ اگر مبتدی باشید ، شاید شنیده باشید که برای ایجاد یک وب سایت به یک دامنه احتیاج دارید. با این حال ، بسیاری از مبتدیان نام ...