عنوان صفحه در سئو
تگ H1 و کاربردهای آن در سئو سایت
Deal
تگ H1 بر گرفته از کلمات انگلیسی HTML Headings Tags است که معادل فارسی آن تیتر یا عنوان می شود و یکی از مهمترین تگ ها به هنگام استفاده در تولید محتوا است چرا که با به کار بردن آن هم به نوعی به ...